"İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes."

Cenap Şahabettin

İyilik belki unutulur ama ölmez. Kötülük ölür ama unutulmaz.

İyilik belki unutulur ama ölmez. Kötülük ölür ama unutulmaz.