"Eğer yerde dokuz tane tavşan varsa ve siz bir tanesini yakalamak istiyorsanız, sadece bir tanesine odaklanın."

Jack Ma

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.