"Her şey için zaman vardır."

Thomas Edison

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.