"İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir."

Denis Diderot

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.