"Beklediğim yarınlar dünde kaldı."

Amin Maalouf

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.