"Vahşiler hariç, bütün bilinen dünya kitaplarla yönetilir."

François Voltaire

İyi insanlar, kurallara fazla uymamalıdır.

İyi insanlar, kurallara fazla uymamalıdır.