"Sınavlarda akıllıların cevaplayamayacağı soruları aptallar sorar."

Oscar Wilde

İyi bir öğüt, çoğu kez birçok elin işinden daha büyük bir fayda getirir.

İyi bir öğüt, çoğu kez birçok elin işinden daha büyük bir fayda getirir.