"Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir."

Cenap Şahabettin

İyi bir savaş veya kötü bir barış hiç olmamıştır.

İyi bir savaş veya kötü bir barış hiç olmamıştır.