"Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanlışlıktır."

Goethe

İstiklalin tamamiyeti ancak ekonomik bağımsızlık ile mümkündür.

İstiklalin tamamiyeti ancak ekonomik bağımsızlık ile mümkündür.