"Nasihat etmek kolay, örnek olmak zordur."

François de La Rochefoucauld

İstiklalin tamamiyeti ancak ekonomik bağımsızlık ile mümkündür.

İstiklalin tamamiyeti ancak ekonomik bağımsızlık ile mümkündür.