"Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı."

Karl Marx

İstemedikçe kimseye öğüt verme.

İstemedikçe kimseye öğüt verme.