"Başarısızlıklar, güçlülere daha da güç verir."

Antoine de Saint-Exupéry

İslâm, güzel ahlâktır.

İslâm, güzel ahlâktır.