"Kafalar boş durdukça kahnlaşır."

Cenap Şahabettin

İşçiye ücretini teri kurumadan veriniz.

İşçiye ücretini teri kurumadan veriniz.