"İnsan kendi kişiliğinde konuşurken çok az kendisidir. Ona bir maske ver, sana doğruyu söyleyecektir."

Oscar Wilde

İşçiye ücretini teri kurumadan veriniz.

İşçiye ücretini teri kurumadan veriniz.