"Bankacılara hayaI gücünü teminat oIarak gösteremezsiniz."

Walt Disney

İşçiye ücretini teri kurumadan veriniz.

İşçiye ücretini teri kurumadan veriniz.