"Dünya tarihi, dünyanın yargılama salonudur."

Friedrich Schiller

İşçiye ücretini teri kurumadan veriniz.

İşçiye ücretini teri kurumadan veriniz.