"Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım."

The GodFather / Baba

İnsanoğlu yabancısı olduğu şeyi barbarca, kendi aklına uyduramadığı şeyi de akıl dışı diye tanımlar.