"Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız."

Mahatma Gandhi

İnsanlarla kendileri hakkında konuşun, sizi saatlerce dinlerler.

İnsanlarla kendileri hakkında konuşun, sizi saatlerce dinlerler.