"Kitapsız yaşamak, kör sağır, dilsiz yaşamaktır."

Seneca

İnsanların karakterleri onların kaderleridir ve insanlar layık oldukları hayatları yaşarlar.

İnsanların karakterleri onların kaderleridir ve insanlar layık oldukları hayatları yaşarlar.