"Hayattan yakınanlar, ondan olmayacak şeyler isteyenlerdir."

Ernest Renan

İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni, cezâ vermeye en fazla gücü yetenidir.

İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni, cezâ vermeye en fazla gücü yetenidir.