"Kader onu izleyene yol gösterir, ona karşı koyanı süründürür."

Plutarkhos

İnsanların düşünmemesi yöneticiler için ne büyük şans.