"Bir hayata mal olan özgürlük özgürlük değildir, özgürlüğe mal olan hayat da hayat değildir."

İçimdeki Deniz

İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek bir şeye inandırmaktan daha zordur.