"Her güzel çiçeğin etrafında kötü otlar biter."

Cenap Şahabettin

İnsanlar yaşlandıkça hem daha deli, hem daha bilge olurlar.

İnsanlar yaşlandıkça hem daha deli, hem daha bilge olurlar.