"Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür!"

Cenap Şahabettin

İnsanlar yasaları, adaletin işlemesi ve şiddetin onun kölesi olması için oluşturdu.