"Kimse az şey yapabildiği için hiçbir şey yapmayan kişiden daha büyük bir hata yapamaz."

Edmund Burke

İnsanlar parlayanı karartmaktan, yükseleni yere serip toza bulamaktan hoşlanırlar.

İnsanlar parlayanı karartmaktan, yükseleni yere serip toza bulamaktan hoşlanırlar.