"Yaşamın kısalığından dolayı bugünün insanı olmalıyız, yarının değil."

Francis Bacon

İnsanlar hayalleriyle idare edilirler.

İnsanlar hayalleriyle idare edilirler.