"Hiçbir şeye cesaret edemeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin."

Friedrich Schiller

İnsanlar gerçek yüzlerini, güvenildikleri, öfkelendikleri, boş bulundukları, darda kaldıkları, bir işin belli bir yönde yapılmasını isteyip de buna bir gerekçe bulamadıkları durumlarda gösterirler.