"Kelebek misalidir aşk; anlamayana ömrü günlük, anlayana bir ömürlük!"

Nâzım Hikmet

İnsanlar gerçek yüzlerini, güvenildikleri, öfkelendikleri, boş bulundukları, darda kaldıkları, bir işin belli bir yönde yapılmasını isteyip de buna bir gerekçe bulamadıkları durumlarda gösterirler.