"Yapılana dek, her zaman imkansız gözükür."

Nelson Mandela

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu sonuna kadar sürdüremezler.

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu sonuna kadar sürdüremezler.