"Güzel ahlak, dostluğu sağlamlaştırır."

Hz.Muhammed

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu sonuna kadar sürdüremezler.

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu sonuna kadar sürdüremezler.