"Yitirilen şey geri gelmez. Ağızdan çıkan sözde öyle."

Fyodor Dostoyevski

İnsanlar daima yüksek, soylu ve mukaddes hedeflere yürümelidirler. Bu tarzda yürüyenler ne kadar büyük fedakarlık yaparlarsa o kadar yükselirler.