"Zihin, doldurulması gereken bir kazan değil, tutuşturulması gereken bir ateştir."

Plutarkhos

İnsanlar daima yüksek, soylu ve mukaddes hedeflere yürümelidirler. Bu tarzda yürüyenler ne kadar büyük fedakarlık yaparlarsa o kadar yükselirler.