"Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir."

Firdevsi

İnsanlar babalarından çok zamanlarına benzerler.

İnsanlar babalarından çok zamanlarına benzerler.