"Bir insan söyledikleri kadar söylemedikleriyle de insanlaşır."

Albert Camus

İnsanın gerçek yaşamı yaşamadığı şeylerdir çoğu kez.