"İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır."

Jean-Paul Sartre

İnsanın bilgisi arttıkça, huzursuzluğu da artar.