"Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız."

Mahatma Gandhi

İnsandaki üç büyük erdem; cesaret, akıl ve dürüstlüktür.

İnsandaki üç büyük erdem; cesaret, akıl ve dürüstlüktür.