"Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız."

Mahatma Gandhi

İnsanda ekonomi fikri olmayınca, sade para değil, asıl kıymetlisi zaman da kayboluyor.

İnsanda ekonomi fikri olmayınca, sade para değil, asıl kıymetlisi zaman da kayboluyor.