"İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu sonuna kadar sürdüremezler."

Montesquieu

İnsanda büyük olan, onun bir amaç değil, bir köprü oluşudur.