"Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir."

Cenap Şahabettin

İnsan yaratma süreci içinde kendini dünya ile bütünleştirir. Tam çözüm, insanlarası birlikteki başarıda, bir başka insanla sevgi içinden kaynaşmada yatmaktadır.