"Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder."

Cenap Şahabettin

İnsan yaratma süreci içinde kendini dünya ile bütünleştirir. Tam çözüm, insanlarası birlikteki başarıda, bir başka insanla sevgi içinden kaynaşmada yatmaktadır.