"İnanç dağları yerinden oynatır, fakat sadece bilgi doğru yere oturtabilir."

Joseph Goebbels

İnsan yaratma süreci içinde kendini dünya ile bütünleştirir. Tam çözüm, insanlarası birlikteki başarıda, bir başka insanla sevgi içinden kaynaşmada yatmaktadır.