"İnsan tabiatında akıllıktan ziyade delilik vardır."

Francis Bacon

İnsan toplumlarının ve bireysel kaderin evriminde olduğu gibi, hayatın evriminde de en büyük başarıları, en ağır tehlikeleri göze alanlar elde etmiştir.