"Bir kadının güzelliği, ancak sevmeye başladığı zaman meydana çıkar."

Jean de La Bruyère

İnsan toplumlarının ve bireysel kaderin evriminde olduğu gibi, hayatın evriminde de en büyük başarıları, en ağır tehlikeleri göze alanlar elde etmiştir.