"Hiç kimse, başka birinin sırtındaki yükün ağırlığını bilemez."

George Herbert

İnsan toplumlarının ve bireysel kaderin evriminde olduğu gibi, hayatın evriminde de en büyük başarıları, en ağır tehlikeleri göze alanlar elde etmiştir.