"Az konuşmak daima iyi şeydir; fakat derli toplu olmak şartıyla."

Ahmet Hamdi Tanpınar

İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez.

İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez.