"Küçük kusurlarımızı itiraf edişimiz, büyük kusurlarımız olmadığına herkesi inandırmak içindir."

François de La Rochefoucauld

İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez.

İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez.