"Kaybedecek bir şeyi olmayan insandan korkulur."

Goethe

İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır.