"Mutluluğu açgözlülükle arama ama mutluluktan da korkma."

Laozi

İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır.