"Ey hayat seni bu kadar önemli tutulman ölüm sayesindedir."

Seneca

İnsan ruhunun selameti için en koruyucu ilaç, bir dostun, gördüğü kusuru sadakatle ihtar etmesidir.