"Yenile yenile yenmesini öğrendim."

Napoléon Bonaparte

İnsan ruhunun selameti için en koruyucu ilaç, bir dostun, gördüğü kusuru sadakatle ihtar etmesidir.