"Kader onu izleyene yol gösterir, ona karşı koyanı süründürür."

Plutarkhos

İnsan ruhunun selameti için en koruyucu ilaç, bir dostun, gördüğü kusuru sadakatle ihtar etmesidir.