"Fikir bazen mantığın dilemediğini söyler; fakat kalp, mantığa daima kendi istediğini söyletir."

Cenap Şahabettin

İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli kesilir: Sadaka-i cariye, faydalanılan ilim, salih evlat.

İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli kesilir: Sadaka-i cariye, faydalanılan ilim, salih evlat.

Din