"İnsan kendi kişiliğinde konuşurken çok az kendisidir. Ona bir maske ver, sana doğruyu söyleyecektir."

Oscar Wilde

İnsan kaç hayat yaşarsa, o kadar ölümle ölür.

İnsan kaç hayat yaşarsa, o kadar ölümle ölür.