"Hürriyet, tarihin kaybolmayan tek değeridir."

Albert Camus

İnsan istedi mi, pişman olmaya daima zaman bulur.

İnsan istedi mi, pişman olmaya daima zaman bulur.