"Yaşamın kısalığından dolayı bugünün insanı olmalıyız, yarının değil."

Francis Bacon

İnsan bir şeyi menfaatine, karakterine, zevkine, ihtiraslarına göre ya şişirir, ya küçültür.

İnsan bir şeyi menfaatine, karakterine, zevkine, ihtiraslarına göre ya şişirir, ya küçültür.