"Bir çığlıktı yalnızlığım, hepiniz mi sağırdınız..."

Kahraman Tazeoğlu

İnsan bir şeyi menfaatine, karakterine, zevkine, ihtiraslarına göre ya şişirir, ya küçültür.

İnsan bir şeyi menfaatine, karakterine, zevkine, ihtiraslarına göre ya şişirir, ya küçültür.