"Erkekler unutarak yaşar, kadınlarsa anılarıyla."

T. S. Eliot

İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar.

İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar.