"Kuyu kuruyuncaya kadar suyun kıymetini bilmeyiz."

Thomas Fuller

İndirin batıl inanç ağacına son darbeyi; dalları budamakla yetinmeyin: etkileri bu kadar bulaşıcı olan bir bitkiyi tamamen kökünden söküp atın!