"Alay, çoğu zaman akıl yoksulluğundan ileri gelir."

Jean de La Bruyère

İnanç insanın varoluşunun bir koşuludur. Sevgiyle olan ilişkisi açısından bunun anlamı kişinin kendi sevgisine olan inancı, başkalarında sevgi yaratabilme ve bu sevginin geçerliliğidir.