"Öfkeniz yüzünden cezalandırılmayacaksınız, öfkeniz tarafından cezalandırılacaksınız."

Buddha

İman ikiye ayrılır; yarısı sabır ve yarısı da şükürdür.

İman ikiye ayrılır; yarısı sabır ve yarısı da şükürdür.