"Savaşın bir gününü görseydiniz, bir diğerini görmemek için Tanrı'ya yalvarırdınız."

Napoléon Bonaparte

İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.