"Mutluluk daima yakınımızdadır, yakalamak için çoğu zaman elimizi uzatmak yeter."

George Sand

İki kimse gıbta edilmeye şayandır. Birisi Kur’an öğrenmiş olup onunla gece gündüz meşgul ve muktezasıyla amil olandır. Diğeri de Allah’ın kendisine mal ihsan ettiği kimsedir ki gece gündüz o malı Allah yoluna sarf eder.

Din