"Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir."

Konfüçyüs

İki Müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, öldüren de, ölen de cehennemdedir.

İki Müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, öldüren de, ölen de cehennemdedir.

Din