"Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz."

Hz.Muhammed

İftira erdemi bile sarartıp, soldurur.