"Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız."

Mahatma Gandhi

İdare etmek dürüstlük demektir. Sen doğru yönetirsen yanlış olmaya kimse cesaret edemez.

İdare etmek dürüstlük demektir. Sen doğru yönetirsen yanlış olmaya kimse cesaret edemez.