"Her güzel çiçeğin etrafında kötü otlar biter."

Cenap Şahabettin

İbret al, ibret olma.

İbret al, ibret olma.