"Her gün birbirini görmenin tadı başka, ayrılıp kavuşmanın tadı başka."

Montaigne

Hürriyet bir gâye değil, vasıtadır ve gâye bir tarafa bırakılıp vasıta gâyeleştirilemez.