"Aklı kıt olan dilini tutamaz."

Geoffrey Chaucer

Hürriyet bir gâye değil, vasıtadır ve gâye bir tarafa bırakılıp vasıta gâyeleştirilemez.