"Her şeyin bir sınırı vardır. Demir cevheri eğitilerek altına dönüştürülemez."

Mark Twain

Hürriyet bir gâye değil, vasıtadır ve gâye bir tarafa bırakılıp vasıta gâyeleştirilemez.