"Kendimizde her kusuru bağışlar, başkalarında pireyi deve yaparız."

Jean de La Fontaine

Hiçbir şeye taraf olmayan bir adam, herhangi bir şey için yıkılacaktır.

Hiçbir şeye taraf olmayan bir adam, herhangi bir şey için yıkılacaktır.