"Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmağın alâmetlerindendir."

Hz.Ali

Hiçbir insanın bilgisi, edindiği tecrübenin ötesine geçemez.

Hiçbir insanın bilgisi, edindiği tecrübenin ötesine geçemez.